Produkter

Alle forespørgsler er velkommende – tøv ikke med at kontakte os.

Vermiculite

Vermiculite er et af de sikreste og mest unikke natur forekommende mineraler i verden, der anvendes på en lang række områder, herunder byggeri, industri, gartneri og landbrug. Det anvendes mest i ekspanderet form, dvs. med en volumenforøgelse på 12-20 gange dens størrelse ved opvarmning til ca. 1100 °C, og anvendes blandt andet som isoleringsmateriale til transport af farlig affald, brandisolering, samt som absorberingsmiddel ved væske-og oliespild.

Det meste af vermiculiten på verdensplan kommer fra Sydafrika, Zimbabwe, Uganda, Kenya, Australien, Brasilien og Bulgarien.

Plastposer

Plastposer i forskellige størrelser og til forskellige brancher, produceres ofte efter behov for at imødekomme specifikke krav og formål. Vi levere poser af 100 % genanvendelige plast til madaffald, fødevareindustrien til medicinskbrug.

Spændelågsfad / plasttønder

Spædelågsfader, også kendt som tromlelukkede tønder, fremstilles UN-godkendte i størrelser 30 L til 220 L, til opbevaring og transport af blandt andet farlige materialer og affald.

Plasttromler leveres i 120 L og 220 L.

Klinikrisiko

UN-godkendt emballage såsom plastbeholder, kanylebokse, kasser og sække til klinisk risikoaffald.

Perlite

Perlite er en let og porøs vulkansk bjergart, der ofte bruges i havebrug og byggeindustrien. Det dannes, når vulkansk glas, der er rig på vand, udsættes for ekstrem varme, hvilket får vandet til at omdanne sig til damp og forårsager en eksplosion, der udvider glaspartiklerne til små, hvide og skrøbelige korn.

I havebrug bruges perlite som et jordforbedringsmiddel, da det forbedrer jordens dræning og luftighed, hvilket er gavnligt for planterødderne. Perlite bruges også i byggeindustrien som isoleringsmateriale på grund af dets lette vægt og isolerende egenskaber. Det bruges også i højtemperaturindustrier som en komponent i støbning og isolering på grund af sin modstandsdygtighed over for høje temperaturer.

På det europæiske marked kommer perliten fra Slovakiet, Tyrkiet og Grækenland.

Plastsække

Plastsække og innerliner i højt kvalitet til kliniskrisiko, container, returplast, haveaffald eller andet mere specifikt, kan leveres efter behov og til forskellige brancher.